Monthly Archives: novembre 2017

Signat el Vè Conveni Estatal de Premsa Diària

Vint mesos després d’arrencar les converses i dos dies abans que acabés l’últim termini, s’ha arribat a un acord final per establir les bases del Vè Conveni Estatal de Premsa Diària. Ha estat possible gràcies a l’acord que han signat CCOO, FeSP i UGT amb la patronal AMI -antiga AEDE- i que tindrà vigència des de gener d’aquest any, fins a desembre de 2018. Aquest Vè Conveni Estatal de Premsa Diària conserva algunes premisses del conveni anterior com el text que el compon, llevat de les taules salarials, que es veuen augmentades en 0,5%, 1% i 1,5% més 100 euros per endarreriments. A més, es modificaran els apartats que siguin necessaris perquè hagi canviat la legislació.

Jornada Internacional: Dos models de premsa forana per a la premsa local catalana

Debatre i reflexionar sobre el futur del sector dels mitjans de proximitat és una bona i necessària mesura per afrontar els canvis estructurals i digitals de les empreses, i ja a dins del món de la comunicació pròpiament dita, els canvis d’ètica i l’ètica dels canvis. Aquest còctel amb ingredients dispars s’ha atrevit a sacsejar-lo l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), aquest dimarts a Barcelona, dins les seves sisenes jornades internacionals, enguany tant ambicioses com engrescadores. Vet-ho aquí, davant prop de 300 congressistes, es posa la premsa de paper davant els nous mitjans, en un intent de fer una revisió crítica del futur del periodisme de proximitat català.

Millennials: com dirigir la informació a una generació que no li interessa la informació

D’acord amb les últimes investigacions realitzades pel Centre d’Investigació Pew (EUA), el 61% dels Millennials consumeixen informació des de Facebook. A diferència de les generacions anteriors, no busquen notícies específicament, sinó que actuen quan les veuen, bé per l’atracció dels titulars o bé perquè els interessa el contingut en línies generals.