Daily Archives: 30/11/2017

Signat el Vè Conveni Estatal de Premsa Diària

Vint mesos després d’arrencar les converses i dos dies abans que acabés l’últim termini, s’ha arribat a un acord final per establir les bases del Vè Conveni Estatal de Premsa Diària. Ha estat possible gràcies a l’acord que han signat CCOO, FeSP i UGT amb la patronal AMI -antiga AEDE- i que tindrà vigència des de gener d’aquest any, fins a desembre de 2018. Aquest Vè Conveni Estatal de Premsa Diària conserva algunes premisses del conveni anterior com el text que el compon, llevat de les taules salarials, que es veuen augmentades en 0,5%, 1% i 1,5% més 100 euros per endarreriments. A més, es modificaran els apartats que siguin necessaris perquè hagi canviat la legislació.