Monthly Archives: juliol 2019

Europa, la innovació i el suport a les notícies locals

No té sentit que la revolució tecnològica estigui alentint. Sembla que ans al contrari, som al començament d’una nova fase de disrupció. L’època de la intel·ligència artificial portarà noves oportunitats per a la creativitat i per a l’eficiència, però també per a una major desinformació i manipulació. Ho diuen els americans, però s’entreveu.

El Col·legi de Periodistes demana condicions dignes per als periodistes locals de mitjans públics i obvia els privats

Els mitjans de proximitat són imprescindibles per acostar a la ciutadania el dia a dia dels pobles i ciutats, i contribueixen de manera insubstituïble a l’enfortiment de la democràcia. Ara que els ajuntaments comencen un nou mandat, el Col·legi de Periodistes vol recordar la necessitat que els consistoris facin passes decidides per a garantir l’estabilitat i la independència dels mitjans públics municipals. Els pròxims quatre anys el nous ajuntaments tenen molta feina per endavant, però no poden menystenir ni oblidar el sector de la comunicació, ni deixar-ho per més tard. És urgent que facin les reformes que exigeix la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

La FIP presenta la nova Carta Mundial d’Ètica per a Periodistes

El preàmbul diu el següent: “La responsabilitat del periodista envers el públic té prioritat sobre qualsevol altra responsabilitat, en particular envers els seus ocupadors i les autoritats públiques”. Recorda que el periodisme és una “professió” que “requereix de temps, recursos i mitjans per al seu exercici”. Altres disposicions importants es refereixen al respecte de la veritat, els conflictes d’interessos, la protecció de les fonts i la discriminació.