Els consumidors locals de notícies premien la connexió comunitària

Els resultats d’una enquesta publicada per Pew Research revela que els nord-americans valoren molt els mitjans que els fan sentir-se part genuïna de la comunitat. Una gran majoria d’adults diu que és almenys una cosa important per als periodistes entendre la història de la seva comunitat (85%) i estar personalment compromesos amb la seva àrea local (81%).

Al costat positiu, la majoria dels nord-americans (63%) diu que els seus periodistes locals generalment estan en contacte amb la comunitat, però al voltant d’un terç (34%) diu que estan fora de contacte. Al mateix temps, una minoria (37%) diu que els mitjans locals tenen molta influència en la comunitat, i només el 21% ha parlat personalment amb un periodista local.

Els residents que veuen als seus periodistes locals com connectats a l’àrea li donen als seus mitjans de notícies locals qualificacions molt més altes que aquells que no ho fan. Per exemple, aquells que diuen que els periodistes estan en contacte amb la seva comunitat són 31 punts percentuals més propensos a dir que els seus mitjans locals fan una bona feina en tractar de manera justa amb totes les parts: 73%, en comparació del 42% dels que diuen que els seus mitjans estan fora de contacte. De manera similar, el 35% d’aquells els mitjans locals cobreixen l’àrea on viuen diu que tenen molta confiança en la seva principal font de notícies locals, en comparació amb el 25% d’aquells els mitjans locals cobreixen una àrea geogràfica diferent.

Potser la funció més bàsica del periodisme local, segons el resultat de l’informe, és brindar als residents notícies sobre una varietat de temes d’una manera que els ajudi a viure les seves vides diàries i participar en la comunitat. L’elecció de quins temes a cobrir, quan i en quina mesura, pot ser descoratjadora, especialment enmig de les lluites financeres de la indústria. Les troballes mostren que els nord-americans tenen una àmplia gamma d’interessos, però la majoria veu només uns pocs temes com importants per a la seva vida diària.

Font: Laboratorio de Periodismo – foto: Journalism / El Butlletí de l’AMIC

 

 

About the author

Estanis Benvinguts al bloc d'Estanis Alcover sobre comunicació, premsa i món editorial, publicitat, màrqueting i publicitat. Google