La premsa espanyola recupera el camí de la rendibilitat i acumula cada vegada més lectors

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) ha presentat l’estudi Claus de la Informació 2019. Segons aquest estudi, Espanya acabarà l’any amb 17,5 milions de lectors diaris, amb un creixement del format digital dels mitjans de més del 12%, mentre que el format paper descendirà per sota de el 9%. Actualment, a Espanya hi ha 403 milions d’usuaris únics mensuals de premsa a multiplataforma, fet que suposa un creixement de gairebé el 50% en els últims tres anys. Dades que, unides a les xifres econòmiques de l’exercici, mostren un creixement del nombre de lectors i el retorn a la rendibilitat dels editors espanyols.

L’informe ofereix xifres detallades del sector dels mitjans d’informació, que a priori són esperançadores, tot i que l’actual model dels editors no garanteix la seva rendibilitat, d’aquí que estigui damunt la taula el tema de les subscripcions de continguts de pagament en línia, aportant valor al lector i amb una oferta informativa més atractiva.

El treball dóna a conèixer igualment els principals hàbits de consum dels mitjans d’informació a l’Estat espanyol. Així, per exemple, es pot veure com el sector multiplataforma dels mitjans supera ja els 403 milions d’usuaris únics al mes, un 49% més que fa tres anys, mentre que els lectors diaris són actualment 17 milions. L’any 2019 acabarà amb 17,5 milions, el que suposarà un descens de només el 0,6% respecte a 2018.

Pel que fa a formats, l’informe destaca que els lectors que només llegeixen premsa digital o que combinen en línia i format paper representen ja dos de cada tres a Espanya. I en premsa diària en paper, cada mes s’imprimeixen 45 milions d’exemplars, 1,5 a el dia, de manera que el descens del consum del format premsa ha baixat un 8,74% respecte a l’any passat. Per contra, el format digital creixerà al voltant del 12,2% respecte a l’últim trimestre del l’any passat.

Estabilitat en ingressos publicitaris en 2019.- Fins al mes de setembre de 2019, els ingressos publicitaris del conjunt dels mitjans d’informació a l’Estat espanyol tot just retrocedeixen un 0,3% respecte a l’any anterior, fins a arribar a una xifra de 570 milions d’euros en el que portem d’any. A tancament de l’any, la xifra augmentarà fins als 828 milions, una xifra que mostra un millor comportament que el del conjunt del mercat. La inversió publicitària de la premsa es manté estable, especialment gràcies a la pujada del format digital, el mateix informe mostra que la pujada en el que portem de 2019 és d’un 14,9%, que ha servit per compensar el retrocés en els ingressos publicitaris de la premsa escrita, del ‘9,2%.

Principals xifres de negoci de el sector el 2018.- El sector dels mitjans d’informació va tancar 2018 amb un resultat operatiu al voltant dels 40 milions d’euros, un creixement del 2%. Quant als ingressos d’explotació, la xifra és de 1.299 milions, amb una reducció de 4%. I si s’analitzen els ingressos obtinguts de venda de publicitat, una de les variables que llança l’estudi Claus de la Informació 2020 és que, per segona vegada consecutiva, els ingressos per venda de publicitat en el sector van superar als de la venda d’exemplars i suposen ja el 54% de la xifra de negoci.

L’estudi destaca que 2018 va ser un any rècord en nombre de lectors, però també l’any de la volta al resultat net positiu en “Informació general” (2,4 MM €) i en “Informació esportiva” (15,5 MM €). La disposició d’estructures cada vegada més competitives en el nou entorn, i la posada en valor del que millor saben fer els editors, que són continguts de qualitat, formen part d’aquesta evolució positiva.

Altres dades rellevants del sector en el seu conjunt, són que aquest va tancar l’exercici 2018 (per al qual existeix informació pública) amb 1.300 milions de facturació, resultat d’explotació de 40 MM €, 6.706 llocs directes i un marge sobre ebitda mitjà del sector d’un 5%, on destaca el sector d’informació esportiva amb més d’un 13%.

El treball de l’AMI està elaborat per Deloitte i Media Hotline, i en aquesta primera edició recull les dades dels nou primers mesos de l’any 2019, i una previsió de com pot tancar l’any. El successor del Llibre Blanc de la Informació, arriba en format digital –i de pagament- per oferir d’una manera dinàmica i propera en el temps, la realitat del sector dels mitjans d’informació a Espanya.

Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –  Infografia: AMI

About the author

Estanis Benvinguts al bloc d'Estanis Alcover sobre comunicació, premsa i món editorial, publicitat, màrqueting i publicitat. Google