L’algoritme que acabarà amb els spams en els comentaris de lectors de mitjans digitals

Els comentaris en els articles són una gran eina per a editors de notícies. D’ells extreuen informació tal com saber si l’article ha estat d’interès, conèixer les opinions que generen els textos periodístics i com a instrument de retenció dels lectors. Malgrat això, en ocasions aquests comentaris venen carregats d’un discurs d’odi. Per lluitar contra aquests atacs, com són el correu brossa o les opinions que sobrepassen un cert límit, la Universitat Tècnica de Darmstadt (Alemanya) ha creat un projecte d’investigació que lluita contra aquests fenomens.

En una entrevista concedida a WAN-IFRA, el professor d’informàtica de la UT de Darmstadt, Nicolai Erbs, ha explicat el rerefons d’aquesta tecnologia que permet classificar els comentaris dels lectors. Erbs ha explicat que aquesta tasca s’ha tornat més àrdua a causa del fenomen de les notícies falses sumada als comentaris que segueixen el discurs de l’odi.

El projecte desenvolupa algoritmes que són d’interès per a la gestió de comentaris de lectors. El primer pas es centra en la compressió de l’idioma utilitzat ja que cada llengua requereix el seu propi. En segon lloc, després d’un filtre previ que els lectors han hagut de respondre abans de publicar el seu comentari, es fa una comparació entre les paraules de l’article i l’escrit pel lector verificant les relacions semàntiques. Les construccions gramaticals també queden dins d’aquest procés, així com paraules relacionades.

Com identificar els spams?. Tal com explica el professor Erbs, els spams clàssics són senzills de reconèixer ja que contenen enllaços o paraules clau específiques. L’algoritme que han creat a la UT de Darmstadt reconeix errors gramaticals, cosa que acostuma a contenir els spams; a més de construccions gramaticals pobres o un ús excessiu de exclamacion .

Per lluitar contra els spams i els comentaris carregats d’odi, han elaborat una llista de paraules basades en comentaris realitzats fins a la data. Quan un és detectat, automàticament s’elimina del tauler de comentaris.

Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació / El Butlletí de l’AMIC

About the author

Estanis Benvinguts al bloc d'Estanis Alcover sobre comunicació, premsa i món editorial, publicitat, màrqueting i publicitat. Google