Tag Archives: ACPC

La UAB convoca una diplomatura de postgrau en periodisme local, comarcal i social

Des del departament de Periodisme de la UAB s’organitza pel curs 2013-2014 la sisena edició del Postgrau en Periodisme local, comarcal i social amb l’objectiu de facilitar als i les periodistes i a les persones que treballen en l’àmbit comunicacional local i comarcal, l’accés a estudis que possibilitin una formació permanent en la línia de la renovació professional i acadèmica per adequar-se als nous temps i a les noves necessitats que ens planteja la Societat de la Informació.

Els periodistes guanyen poc i el 41% treballen en comunicació

 

El periodisme és un pilar de la democràcia, però, els sous dels seus professionals cada vegada són més escanyolits. La majoria d’aquests professionals tenen sous ‘mileuristes’. L’Informe sobre la Professió Periodística presentat per l’APM dijous pel matí revela que el 46,8% dels periodistes enquestats té salaris entre el 1.000 i els 2.000 euros i només el 12% supera els 3.000 euros.

La premsa comarcal davant la crisi: més lectors

Piles de diaris de premsa comarcal

La premsa comarcal i local (la premsa de casa) que engloba 130 editors que formen l’ Associació Catalana de Premsa Comarcal i Local (ACPC), és avalada per 2.760 llocs de treball i 87 milions d’euros d’aportació a l’economia catalana. En el context de la crisi econòmica, amb una pèrdua de gairebé el 40 per cent de publicitat dels diaris i mitjans audio-visuals, la premsa de proximitat també s’hi ha vist afectada, però amb un percentatge molt inferior: 12’5 per cent. Un aspecte interessant de la importància de la premsa de casa és la comparació de la inversió publicitària de la premsa comarcal amb la inversió total dels mitjans convencionals de Catalunya, assignant a la premsa comarcal una quota del 4,6%, i en particular amb els mitjans impresos, en el qual es determina que la premsa comarcal representa el 12,3% de la inversió publicitària en premsa diària i el 14,4% de la inversió en revistes, segons dades de l’any 2009.