Tag Archives: Badalona

Falta informació als webs dels ajuntaments

Més del 90% dels ajuntaments ofereixen informació insuficient a les seves pàgines web, segons apunta el Mapa de les Bones pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’informe, que analitza el compliment de 41 indicadors de bones pràctiques de comunica-ció, subratlla que només 57 webs sobrepassen el 50% dels indicadors.

Ulls de poll de la ciutat

Igual que molts badalonins, sóc un observador del comportament de les persones que formem l’anomenada societat civil i crec que cal dir en veu alta que hi ha alguns aspectes que, des del meu punt de vista, mereixen correcció i repulsa.

La ràdio televisió pública de Badalona és indispensable

Entrevista a l'alcalde Xavier García Albiol

Em té molt preocupat el futur de la ràdio i la televisió local de Badalona. El que està damunt la taula és un error de gran magnitud i la manera de minar la moral dels treballadors d’aquest ens em sembla d’un perfil molt baix i d’una falta de ma esquerra flagrans. Tot plegat és un aprofitar-se de la tempesta econòmica per a fer una barrabassada.