Tag Archives: Catalunya

La premsa comarcal davant la crisi: més lectors

Piles de diaris de premsa comarcal

La premsa comarcal i local (la premsa de casa) que engloba 130 editors que formen l’ Associació Catalana de Premsa Comarcal i Local (ACPC), és avalada per 2.760 llocs de treball i 87 milions d’euros d’aportació a l’economia catalana. En el context de la crisi econòmica, amb una pèrdua de gairebé el 40 per cent de publicitat dels diaris i mitjans audio-visuals, la premsa de proximitat també s’hi ha vist afectada, però amb un percentatge molt inferior: 12’5 per cent. Un aspecte interessant de la importància de la premsa de casa és la comparació de la inversió publicitària de la premsa comarcal amb la inversió total dels mitjans convencionals de Catalunya, assignant a la premsa comarcal una quota del 4,6%, i en particular amb els mitjans impresos, en el qual es determina que la premsa comarcal representa el 12,3% de la inversió publicitària en premsa diària i el 14,4% de la inversió en revistes, segons dades de l’any 2009.

La premsa comarcal: la premsa de casa

El Punt

La premsa comarcal i local a Catalunya és un tipus de premsa molt específic, que només es dóna a Catalunya, amb capçaleres que fins i tot han arribat als 150 anys de publicació ininterrompuda. La seva principal característica és l’alta identificació amb l’entorn i amb els lectors i en dono fe, com a president de l’associació d’editors de premsa i com a compulsiu i actiu membre d’aquest sector des de que vaig complir 14 anys de vida.

Política + país – eleccions

país, Catalunya

Tenir pel mig unes eleccions nacionals, amb tot el que comporta, se suposa que per be, però sense descartar ensurts, i haver d’escriure per una publicació local sense saber-ne els resultats és si més no curiós. Ni més difícil ni menys, però raret. Es que poden canviar coses, eh? Fins i tot el suport a la premsa en català, poso per cas.