Tag Archives: El Punt

La premsa comarcal davant la crisi: més lectors

Piles de diaris de premsa comarcal

La premsa comarcal i local (la premsa de casa) que engloba 130 editors que formen l’ Associació Catalana de Premsa Comarcal i Local (ACPC), és avalada per 2.760 llocs de treball i 87 milions d’euros d’aportació a l’economia catalana. En el context de la crisi econòmica, amb una pèrdua de gairebé el 40 per cent de publicitat dels diaris i mitjans audio-visuals, la premsa de proximitat també s’hi ha vist afectada, però amb un percentatge molt inferior: 12’5 per cent. Un aspecte interessant de la importància de la premsa de casa és la comparació de la inversió publicitària de la premsa comarcal amb la inversió total dels mitjans convencionals de Catalunya, assignant a la premsa comarcal una quota del 4,6%, i en particular amb els mitjans impresos, en el qual es determina que la premsa comarcal representa el 12,3% de la inversió publicitària en premsa diària i el 14,4% de la inversió en revistes, segons dades de l’any 2009.

I què en sabem de la L-1 a Badalona centre?

Línia 1 metro

Realment haig de dir que em preocupa que ni l’alcalde ni ningú de l’Ajuntament de Badalona no ens parli del perllongament de l’L1 del metro, inclòs al Pla director d’infraestructures (PDI) 2001-2010, que té com a objectiu incrementar l’accessibilitat en transport públic dels barris situats a la part nord i oest de Badalona, que actualment no disposen de cap accés directe al sistema ferroviari. Segons les previsions del PDI, el nou tram perllongat de l’L1 tindrà una demanda de 19.500 persones en dies feiners i permetrà desplaçar-se en metro tant cap al centre de Badalona com cap a Barcelona.

La premsa comarcal: la premsa de casa

El Punt

La premsa comarcal i local a Catalunya és un tipus de premsa molt específic, que només es dóna a Catalunya, amb capçaleres que fins i tot han arribat als 150 anys de publicació ininterrompuda. La seva principal característica és l’alta identificació amb l’entorn i amb els lectors i en dono fe, com a president de l’associació d’editors de premsa i com a compulsiu i actiu membre d’aquest sector des de que vaig complir 14 anys de vida.