Tag Archives: Estanis Alcover

Els ingressos per publicitat a les xarxes socials assoliran els 16.900 M$ el 2012, segons Gartner

Imatge sobre diners i xarxes socials

Per a aquells que critiquen les xarxes socials perquè els usuaris  no són mers usuaris, sinó productes, aquí tenen un argument  més: la publicitat continuarà sent el principal motor d’ingressos  de les xarxes socials. Segons les noves previsions de Gartner,  aquest any els ingressos de les xarxes socials ascendiran a  16.900 milions de dòlars, dels quals més de la meitat, 8.800, prové de la publicitat. 

Premsa local: elements pel debat en àmbits socials

el futur de la premsa local

Per què la cultura ha esdevingut un element essencial de les nostres vides i una de les principals preocupacions polítiques? Com hem arribat a construir la nostra actual societat del coneixement i de la informació? A la seva obra Els poders de la cultura, Jean-Louis Genard cerca respostes a aquestes qüestions. La seva conclusió és que les dues característiques principals de la cultura moderna, la crítica i l’expressivitat, s’han manifestat en la reivindicació dels drets i llibertats fonamentals: llibertat de premsa, d’associació i de reunió. Així, ha emergit el concepte de democràcia cultural, que, avui, a l’era del multiculturalisme, ha de posar de relleu la importància dels drets culturals.

La ràdio televisió pública de Badalona és indispensable

Entrevista a l'alcalde Xavier García Albiol

Em té molt preocupat el futur de la ràdio i la televisió local de Badalona. El que està damunt la taula és un error de gran magnitud i la manera de minar la moral dels treballadors d’aquest ens em sembla d’un perfil molt baix i d’una falta de ma esquerra flagrans. Tot plegat és un aprofitar-se de la tempesta econòmica per a fer una barrabassada.