Tag Archives: local

El model de comunicació de proximitat a Catalunya

Catalunya és fecunda en mitjans locals i comarcals. Amb la restauració de la democràcia es van recuperar moltes capçaleres fins aleshores en mans del Govern de Franco per tal de reconvertir-les en diaris democràtics i lliures, alhora que s’implementaven ràdios i televisions municipals.

La premsa local i comarcal és un fenomen vigorós a Catalunya, que dóna compte de la riquesa del seu territori. La seva puixança, a més, s’ha realitzat en molt poc temps. A la dècada dels anys trenta del segle XX, la majoria de capçaleres locals estaven en mans d’impressors que es posaven al servei més o menys directe del sistema de partits. Després de la Guerra Civil, amb la victòria de les tropes de Franco i ensulsiats els partits, el falangisme va confiscar les impremtes per tal que fossin el suport industrial de la premsa del règim. Va ser un pas enrere: fins als anys de la segona República, un centenar i mig de municipis del país havien tingut algun tipus de premsa local. La dictadura, però, va obrir un parèntesi de quaranta anys durant els quals els diaris comarcals van ser més contenidors de propaganda que de periodisme.

Premsa local: elements pel debat en àmbits socials

el futur de la premsa local

Per què la cultura ha esdevingut un element essencial de les nostres vides i una de les principals preocupacions polítiques? Com hem arribat a construir la nostra actual societat del coneixement i de la informació? A la seva obra Els poders de la cultura, Jean-Louis Genard cerca respostes a aquestes qüestions. La seva conclusió és que les dues característiques principals de la cultura moderna, la crítica i l’expressivitat, s’han manifestat en la reivindicació dels drets i llibertats fonamentals: llibertat de premsa, d’associació i de reunió. Així, ha emergit el concepte de democràcia cultural, que, avui, a l’era del multiculturalisme, ha de posar de relleu la importància dels drets culturals.

La premsa comarcal, crisi i futur

un bloc i una llibreta a la seu de Premsa ComarcalUn antic company, avui ficat en una publicació comarcal, m’escriu i em fa unes preguntes que crec que serà bo que les doni a conèixer, juntament amb les meves respostes.