Tag Archives: país

Mitjans i periodistes en les llistes de seguiment virtual dels Mossos

diaris catalans

Des de diumenge per la tarda circulen per la xarxa una trentena de documents filtrats per Anonymous que presumiblement demostrarien uns patrons de monitoratge d’activitats a les xarxes socials i també seguiments a comptes determinats per part –directament o via encàrrec- dels Mossos d’Esquadra. Encara que la majoria de comptes recollits es refereixen a activistes socials i col·lectius de diferents ideologies –però sempre centrades en l’espectre d’esquerres, alternatius i/o independentistes,- també s’hi poden trobar periodistes i mitjans de comunicació.

Notes d’economia per a no economistes. 08.13

 

Són ja cinc llargs anys de crisi el que els espanyols estem patint Són uns efectes devastadors els que genera sobre la riquesa d’aquest Estat i els seus ciutadans. La crisi ha desestabilitzant l’estat del benestar i ens ha portat a cotes de consum i atur inimaginables. No es tracta d’una crisi cíclica i en canvi la tractem com a tal i intentem donar-li solucions que ara són antigues i ineficaces; hem d’iniciar nous camins per sortir-ne i no seria un mal començament abaratir els costos energètics, reduir estructura d’Estat, augmentar la producció per hora treballada i rebaixar el sobreendeutament. 

Notes d’economia per a no economistes. 06.13

Inquietant dada per als pensionistes, en l’últim decenni els pensionistes van augmentar en 1.150.0000 persones; la despesa mensual es va disparar un 77% i la pensió mitjana mensual ha augmentat un 54% (entre 2003 i 2013 va passar de 549.84 euros a 849,60 euros).  Cristóbal Montoro va confirmar que la Seguretat Social va registrar un dèficit de l’1% del PIB el 2012 (més de 10.000, – milions d’euros).- No tot és atur i recessió, en anys propers, a mesura que s’incorporin els treballadors dels anys 60 i 70, amb salaris més alts, les dificultats seran més urgents per atendre les pensions. (Foto de es.Globomedi