Tag Archives: polítics

Notes d’economia per a no economistes. 25.13


La reforma de la Seguretat Social, si finalment acaba aplicant-se, pot crear riscos addicionals com l’increment dels nivells de pobresa. Amb la nova reforma, un cotitzant que en l’actualitat tingui 50 anys i realitzés aportacions per tota la seva carrera laboral per una base de 755 euros, la seva primera pensió seria de 645 euros, però a l’aplicar el coeficient reductor factor sostenibilitat (anys de vida) la seva nova pensió seria de 583,73 euros, a les pensions més altes el descompte seria del 8,4%, oscil·lant entre els 277 euros mensuals la més alta i els 61,27 la més baixa, prenent com a referència la pensió actual, de manera que la Seguretat Social ha d’aclarir què passa amb aquelles pensions en les quals, en aplicar el càlcul, les quanties queden per sota de la pensió mínima. 

Notes d’economia per a no economistes. 06.50

 

Els hàbits d’oci dels espanyols, com a conseqüència de la crisi, estan canviant, hi ha una persistent i sostinguda caiguda de la demanda turística, prova d’això és la destrucció de 81.886 llocs de treball aquest mes de novembre. El 2007 el nivell d’ocupació per aquestes dates va ser del 68%, el 2011 del 50% i per aquest any s’espera -encara- pitjor. –
———————
Algú recorda el Pacte pel Creixement i l’Ocupació, valorat en 120.000, – milions d’euros, que el passat mes de juny van subscriure els líders de la UE?, Una vegada més, res de res. –
———————
El principal problema de l’euro és el creixement, si no hi ha creixement no hi ha oportunitats, per això i davant la manca d’elles, els “diners,” s’estan començant a buscar fora d’Europa noves oportunitats de negoci. Si es retira la inversió serà molt difícil atreure-la de nou, les dades de creixement semblen condemnar a una dècada d’estancament. –

Què fer, per Badalona?

Rambla de Badalona

“ Fa falta reanimar la ciutat!”- és el clam de molts badalonins. És una necessitat que es posa més clarament de manifest quan hi ha un respir de temps per qualsevol causa, perquè la lluita quotidiana per la subsistència no deixa temps per a adonar-nos d’aquesta deficiència comunitària. És sobretot els caps de setmana i en les nits on es fa més evident aquesta falta d’animació, a Badalona. Les entitats només fan la viu-viu.